جاروب صنعتی

با افزایش و گسترش سایت ها و مراکز صنعتی و نیمه صنعتی، انواع مختلفی از آلودگی تولید می شود و می بایست این آلودگی ها جمع آوری شده و از محیط دور شوند، زیرا این آلودگی ها می توانند در چرخه تولیدات و فرآیندهای صنعتی اختلال ایجاد کنند و یا تهدیدی برای سلامتی افراد حاضر در آن مرکز باشند. به منظور جمع آوری و از بین بردن انواع آلودگی های صنعتی، انواع متنوعی از جاروبرقی صنعتی طراحی و ساخته شده است که هر یک با داشتن ویژگی های منحصر به فرد خود، قادرند آلودگی های متداول و آلودگی های خاص صنعتی را مکش کنند.

انواع آلودگی

آلودگی های تولید شده در محیط های صنعتی و نیمه صنعتی با توجه به نوع کارکرد این مراکز تغییر کرده و به انواع گوناگوندسته بنده می شود. این آلودگی ها شامل : گرد و خاک، غبارات خطرناک، تراشه های تیز و برنده فلزی، خاک اره، انواع مواد شیمیایی، مواد چرب و روغنی، مواد نفتی، مواد اشتعال زا و بسیاری از آلودگی های دیگر که در این محیط ها یافت می شوند. جاروبرقی های صنعتی ارائه شده، تمامی این آلودگی ها را با هر مقدار و غلظتی که باشند و بدون ایجاد هیچ گونه خطری، جمع آوری می کنند.

جاروب صنعتی