سوییپر شهری

نظافت محیط های شهری مانند خیابان ها، کوچه ها، پیاده روها و معابر دیگر به وسیله یک سوییپر شهری سرنشین دار امکان پذیر می شود. آلودگی های متداول در محیط های شهری مانند گرد و خاک، برگ درختان، بطری و قوطی، زباله های کاغذی و ... توسط سوییپر شهری جمع آوری می شوند. دستگاه سوییپر شهری مجهز به برس مرکزی، برس های کناری و برس سوم می باشد تا علاوه بر زباله های موجود در مسیر حرکت، آلودگی های نقاط دور از دسترس مثل گوشه کنارها را با کیفیت بسیار بالا جمع آوری نماید. سوییپر شهری دارای سیستم مکانیکی و سیستم مکنده بسیار پر قدرتی بوده که برای دست یابی به نظافتی با کیفیتی بسیار مطلوب، از هر دو به صورت هم زمان بهره می گیرد.

ویژگی های سوییپر شهری

سوییپر شهری از قابلیت تنظیم ارتفاع برخوردار بوده تا از ناهمواری ها و پستی بلندی های سطح معابر به آسانی عبور کند. فیلتر قدرتمند تعبیه شده بر روی این دستگاه مانع از ورود دوباره کوچک ترین ذرات به محیط می شود و این فیلتر مجهز به سیستم الکتریکی نظافتی بوده که سبب افزایش کارایی فیلتر و در نتیجه افزایش کارایی دستگاه می گردد. سیستم مکانیکی سوییپر برای جمع آوری آلودگی های سنگین تر و سیستم مکش برای جمع آوری آلودگی های سبک تر طراحی شده است.

سوییپر شهری