سوییپر صنعتی

سوییپر صنعتی جهت جمع آوری آلودگی های منتشر شده بر سطح محیط های صنعتی به کار می رود. دستگاه سوییپر صنعتی قادر است گرد و خاک، سنگ ریزه، شن و ماسه، گل و لای، زباله و انواع دیگر آلودگی های موجود در سطح زمین را جمع آوری نماید. سوییپرها به مخزنی مجهز هستند که این آلودگی ها را در خود نگه می دارد و آن هادر محل مناسب تخلیه می کند بدون آن که به اطراف پراکنده گردد. سوییپرهای صنعتی توسط باتری و سوخت فسیلی تغذیه می شوند و هر یک از این سوییپرها با توجه به شرایط و امکانات مشتریان انتخاب می شود؛ به این معنا که اگر سوییپر در محیط بسته و بدون تهویه مورد استفاده قرار می گیرد، سوییپر صنعتی باتری دار مناسب بوده و اگر فضای مورد نظافت باز و یا دارای تهویه مناسب باشد، سوییپر دیزلی می تواند یک انتخاب کاملا مناسب باشد.

ویژگی سوییپر صنعتی

سوییپرهای صنعتی توسط سرنشین هدایت می شوند و مجهز به برس مرکزی و برس های کناری هستند تا بدین وسیله همه ذرات موجود در مسیر حرکت سوییپر جمع آوری شوند. سوییپر صنعتی به سیستم تنظیم ارتفاع برس مجهز می باشد و اپراتور با توجه به نوع آلودگی و پستی و بلندی های سطح، می تواند این ارتفاع را تنظیم کرده و کنترل نماید. سوییپر صنعتی آلودگی های سخت و سنگین و در حجم زیاد تولید شده در مراکز صنعتی را جمع آوری می کند و به وسیله سیستم مکش ذرات گرد و غبار وارد دستگاه می شود و فیلتر قدرتمند آن از ورود دوباره این ذرات به محیط جلوگیری می کند.