نگهدارنده پد شستشوی | Pad Holder

گروه : اسکرابر
نگهدارنده پد شستشوی

امروزه استفاده از پد شستشوی به منظور شستشوی انواع سطوح به عنوان یک جایگزین برای برس ها شناخته می شود. پد های شستشوی با بهره گیری از تنوع بالا موجب انجام بهینه انواع عملیات های شستشوی سطح می گردند.