نگهدارنده پد استیل | stainless steel pad holder

گروه : اسکرابر
نگهدارنده پد استیل

نگهدارنده پد از جنس استیل ضد زنگ