برس رولی نایلونی PPL 1.2 اسکرابر | cylindrical scrubber brush PPL 1.2 nylon

گروه : اسکرابر
برس رولی نایلونی PPL 1.2 اسکرابر

برس های رولی (cylindrical) نیز همانند برس های دیسکی دارای زبری متفاوت هستند. هر چه در یک برس پهنای مویی ها بیشتر باشد میزان سایش در آن افزایش می یابد. برس رولی PPL 1.2 به عنوان یک برس رولی بسیار زبر در دستگاه های اسکرابر استفاده می شود.

کالاهای مربوط به برس رولی نایلونی PPL 1.2 اسکرابر