برس دیسکی 0.9 Nylon اسکرابر | Nylon scrubber brush

گروه : اسکرابر
برس دیسکی 0.9 Nylon اسکرابر

برس اسکرابر دارای ساختار و جنس های مختلفی هستند. هر کدام از این برس ها با توجه به ساختار و کارکرد، دارای توانایی خاصی می باشند. برس های Nylon به دلیل قدرت جذب آب توانایی مناسبی در شستشوی سطوح دارای می باشند.

کالاهای مربوط به برس دیسکی 0.9 Nylon اسکرابر