برس دیسکی Tynex اسکرابر | Tynex scrubber disc brush

گروه : اسکرابر
برس دیسکی Tynex اسکرابر

برس Tynex به عنوان یک برس بسیار ساینده و زبر به منظور شستشوی انواع سطوح با صنعتی با آلودگی عمیق پیشنهاد می گردد.

کالاهای مربوط به برس دیسکی Tynex اسکرابر