برس رولی زبر اسکرابر 0.6 | cylindrical scrubber brush abrassive 0.6

گروه : اسکرابر
برس رولی زبر اسکرابر 0.6

اسکرابر ها می توانند بسته به نوع و کارکرد به برس های دیسکی یا رولی مجهز باشند. دستگاه های مجهز به برس رولی به منظور نظافت و شستشوی همزمان در اسکرابر ها مورد استفاده قرار می گیرند. اسکرابر های مجهز به برس رولی دارای توانایی بالایی در شستشوی و جمع آوری همزمان آلودگی از روی سطح می باشند. در اسکرابر های مجهز به برس رولی، معمولا از دو برس به منظور شستشوی بهینه سطح استفاده می گردد. در این حالت معولا برس جلوتر از درجه زبری بالاتری برخودار است. برس رولی ساینده اسکرابر به عنوان یک برس رولی کاملا زبر ، می تواند به عنوان برس جلو در اسکرابر ها دارای برس رولی مورد استفاده قرار گیرد.

کالاهای مربوط به برس رولی زبر اسکرابر 0.6