برس رولی اسکرابر Tynex | cylindrical scrubber brush Tynex

گروه : اسکرابر
برس رولی اسکرابر Tynex

اسکرابر ها می توانند بسته به نوع و کارکرد به برس های دیسکی یا رولی مجهز باشند. دستگاه های مجهز به برس رولی به منظور نظافت و شستشوی همزمان در اسکرابر ها مورد استفاده قرار می گیرند. اسکرابر های مجهز به برس رولی دارای توانایی بالایی در شستشوی و جمع آوری همزمان آلودگی از روی سطح می باشند. در اسکرابر های مجهز به برس رولی، معمولا از دو برس به منظور شستشوی بهینه سطح استفاده می گردد. در این حالت معولا برس جلوتر از درجه زبری بالاتری برخودار است. برس رولی برس رولی اسکرابر Tynex به عنوان یک برس رولی بسیار زبر ، می تواند به عنوان برس جلو در اسکرابر ها دارای برس رولی مورد استفاده قرار گیرد

کالاهای مربوط به برس رولی اسکرابر Tynex