برس رولی اسکرابر PPL 0.3 | cylindrical scrubber brush PPL 0.3

گروه : اسکرابر
برس رولی اسکرابر PPL 0.3

اسکرابر ها می توانند بسته به نوع و کارکرد به برس های دیسکی یا رولی مجهز باشند. دستگاه های مجهز به برس رولی به منظور نظافت و شستشوی همزمان در اسکرابر ها مورد استفاده قرار می گیرند. اسکرابر های مجهز به برس رولی دارای توانایی بالایی در شستشوی و جمع آوری همزمان آلودگی از روی سطح می باشند. در اسکرابر های مجهز به برس رولی، معمولا از دو برس به منظور شستشوی بهینه سطح استفاده می گردد. در این حالت معولا برس عقب از درجه نرمی بالاتری برخودار است. برس رولی PPL 0.3 به عنوان یک برس رولی نسبتا نرم ، معمولا به عنوان برس عقب در اسکرابر ها دارای برس رولی استفاده می گردد.

کالاهای مربوط به برس رولی اسکرابر PPL 0.3