شارژر باتری ژل اسکرابر | scrubber gel battery charger

گروه : اسکرابر
شارژر باتری ژل اسکرابر

همانطور که باتری های اسکرابر ها دارای انواع متعددی هستند، به همین تناسب شارژ دستگاه ها نیز متغیر می باشند. شارژر باتری های ژل به منظور شارژ بهینه این باتری ها طراحی شده اند.

کالاهای مربوط به شارژر باتری ژل اسکرابر