سیستم start/stop دستگاه اسکرابر

صرفه جویی 35 درصدی در میزان مصرف شارژ باتری با استفاده از سیستم start/stop

صرفه جویی 35 درصدی در میزان مصرف شارژ باتری با استفاده از سیستم start/stop