شارژر دستگاه کفشوی

امکان شارژ سریع و راحت اسکرابر با استفاده از شارژر یکپارچه با دستگاه برای اسکرابر

امکان شارژ سریع و راحت اسکرابر با استفاده از شارژر یکپارچه با دستگاه برای اسکرابر