بدنه آلومینیومی کف شوی

تولید بدنه اسکرابر از جنس آلومینیوم تهیه شده به روش ریخته گری تحت فشار

تولید بدنه اسکرابر از جنس آلومینیوم تهیه شده به روش ریخته گری تحت فشار