کف شوی کم صدا

کف شو مدل Vispa 35BS مخصوص محیطهای مهدکودک و پرورشگاهها

کف شو مدل Vispa 35BS مخصوص محیطهای مهدکودک و پرورشگاهها