چرخ هرزگرد جارو برقی

جاروبرقی CA60 مجهز به چرخ های جلوی هرزگرد برای پایداری و تعادل بهتر دستگاه

جاروبرقی CA60 مجهز به چرخ های جلوی هرزگرد برای پایداری و تعادل بهتر دستگاه