سیستم هیدرولیک بالابرنده مخزن سوییپر

امکان بالابردن مخزن سوییپر تا ارتفاع 1.5 متری

امکان بالابردن مخزن سوییپر تا ارتفاع 1.5 متری