سیستم start/stop دستگاه کفشور

سیستم start&stop برای کاهش مصرف انرژی در اسکرابر

سیستم start&stop برای کاهش مصرف انرژی در اسکرابر