اسکرابر و اجزای مهم این دستگاه نظافت صنعتی

یکی از اصلی ترین و کلیدی ترین اجزای یک دستگاه اسکرابر ، جدا از مدل آنها سیستم مکش این کف شو صنعتی می باشد. در روش ها و متد های قدیمی کار شستشو و تمیز کردت که بوسیله سطل آب و تی اتجام می گردید، این کار موجب می شد در طی کار نظافت سنتی، آب و آلودگی از مکانی به مکان دیگری منتقل شود و این در برخی مکان خاص مانند بیمارستان ها و مکان های سلامت و درمان بسیار مشکل زا و خطرناکی خواهد بود و در ضمن آلودگی ها به طور کامل پاک نمی شوند و یک نکته مهم تر اینکه سطح زمین به راحتی و زود خشک نمی شود و این خود معضل بزرگی برای تردد افراد و پرسنل خواهد شد.در واقع از اصلی ترین گزینه ها برای انتخاب اسکرابر ها برای نظافت صنعتی مکان های عمومی، قدرت مکش و جمع آوری سریع آب کثیف بر روی سطوح توسط کف شوی صنعتی است. از اصلی ترین و رایج ترین عملکرد نا به سامان سیستم های مکش دستگاه اسکرابر موارد زیر است.اسکرابر

اسکرابر و زمین شوی و سیستم مکش آن :

سیستم های مکش در اسکرابر چه نوع دستی چه مدل اسکرابر سرنشین دار از هنگام تولید در کمپانی های تولید دستگاه های نظافت صنعتی و عرضه آنها به بازارها رشد چشمگیری نداشته اند و در همه مدل های این دستگاه زمین شور تقریباً یک عملکرد دارند. در این سیستم یک موتور که قابلیت مکش آب را دارد تعبیه شده است که موجب ورود و کشش هوا و همچنین آب به داخل شلنگ های وصل شده به تی که در قسمت عقب، زمین شوی صنعتی است می شود و از راه شلنگ ، آب های آلوده به مخزن آب مجزا انتقال پیدا می کند که این موتور های مکنده در اسکرابر صنعتی با توجه به نوع مدل آنها در نقاط مختلفی از دستگاه کف شو قرار گیرند و همچنین برای پایین آوردن تی عقبی دستگاه می توانیم از روش اتوماتیک و یا دستی استفاده کنیم که از روش اتومات تی عقبی همزمان با حرکت دستگاه و روشن شدن سیستم پاشش آب و مواد شوینده صنعتی به صورت خودکار پایین می آید، در مدل های دیگر اسکرابر یا کفشوی، هنگام پایین آمدن تی زمین شوی، موتور مکش آن، سریعاً روشن شده و کار مکش را انجام می دهد.اسکرابر

 

اسکرابر و عملکرد شلنگ این زمین شوی :

یکی از اصلی ترین اجزاء مهم سیستم مکش در اسکرابر و زمین شوی،  شلنگ مکش آب آنهامی باشد. که وظیفه منتقل کردن آب کثیف بر روی سطح زمین را به مخزن آب آلوده انتقال می دهد. اگر چنانچه این این بخش دارای مشکل شود یا عملکردی نا به سامان پیدا کند، مستقیماً بر روی قدرت مکش دستگاه اسکرابر تأثیر منفی گذاشته و موجب ضعیف شدن آن می شود مانند: اتصال نادرست شلنگ مکش کف شو به تی عقبی، وجود حفره و سوراخ که موجب نشتی در شلنگ مکش می شود و همچنین گرفتگی شلنگ مکش می شود.

اگر چنانچه شلنگ مکش گرفتگی پیدا کند، مکش پسماند ها و زباله های درشت و حتی متوسط با اسکرابر مشکل می شود که در نتیجه قدرت مکش آب آلوده در کفشو صنعتی بسیار کمتر می شود. بنابراین باید دقت کنیم که شلنگ های مکش پس از هربار استفاده کاملاً بازرسی و تمیز شوند که خود موجب تقویت قدرت مکش این دستگاه نظافت صنعتی می شود.اسکرابر

 

کف شو و ارتباط عملکرد آن با سیستم مکش و تی آن :

مهمترین بخش های تشکیل دهند یک کف شو یا اسکرابر به طور قطع، تی و مکند، و موتور آن است که هر گونه اشکال یا نقص فنی موجب اختلال در سیستم کارایی های این دستگاه نظافت مکانیزه می شود و روی بازده و عملکرد شستشو و خشک کردن زمین شور تأثیر منفی خواهد داشت زیرا چند عامل می شود:

۱- قطع ارتباط تی با کف زمین

۲- خراب شدن و سائیدگی و یا فرسودگی لاستیک ها در تی

۳- کثیف شدن زیاد از حد لاستیک تی

استفاده روزانه و دائم از اسکرابر، سبب استهلاک و فرسودگی لاستیک تی ها می شود که در این صورت به دلیل پاره شدن و فرسوده بودن تی مکنده ، آب را به خوبی جذب نمی کنند. معمولاً تی ها قابلیت تعویض را دارند، البته باید مداوم مورد بازرسی قرار گیرند و هموارع تمیز و بررسی شوند زیرا جمع شدن آلودگی ها و جرم های ریز و درشت بر روی تی ها موجب کاهش قدرت مکش دستگاه اسکرابر می شود که کار شستشوی منظم لاستیک های تی از این کار پیشگیری می کند. لازم است پس از اتمام کار با این کف شوی تی ها را باز کرده و کاملاً تمیز کنیم.

 

ارتباط عملکرد مناسب دستگاه زمین شور و اسکرابر صنعتی در رابطه با مخزن آب :اسکرابر

مخازن آب اسکرابر تأثیر مستقیمی با عملکرد مناسب در رابطه با نظافت با کیفیت این زمین شوی دارد که مجموعه ای از عوامل مرتبط با مخزن آب کثیف که می تواند بر قدرت و عملکرد مکش آنها تأثیرات منفی را داشته باشد که شامل:

۱- کثیف شدن فیلترهای مخزن آب کثیف

۲- درست عمل نکردن شناور

۳- آلوده بودن واژه های مخزن آب کثیف

۴- عملکرد نامناسب واژه ها

فیلتر های مخازن آب آلوده در اسکرابر ها حتما بعد از هر بار استفاده تمیز کنیم، تمیز نگاه داشتن این فیلتر ها، موجب می شود که جریان هوا در شلنگ ها بیشتر شده و موجب مکش بهتر شود. و اینکه اگر واشرها آلوده شوند و کامل بسته نشوند موجب نشت هوا و ضعیف شدن سیستم مکش دستگاه اسکرابر بسیار حائز اهمیت است زیرا که عدم مکش صحیح و اندازه آب کثیف که غالباً به دلیل خرابی و گرفتگی شلنگ مکش یا عدم تراز تی عقبی دستگاه است.

 

دیدگاه کاربران
نام (الزامی):
ایمیل:
ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
وب سایت:
نظر شما: