نظافت مدارس

مدارس

نظافت و تمیز کردن روزانه مدارس ، برای ایجاد یک محیط سالم آموزشی دارای اهمیت فوق العاده زیادی است. زیرا به دانش آموزان کمک خواهد نمود که هم از لحاظ بهداشتی و سلامت جسمی و هم از لحاظ یادگیری، آنها را سطح بالایی قرار دهد. اگر چانچه یک مدرسه الوده باشد ممکن است که زمینه را برای رشد حشرات فراهم نموده و ایجاد بیماری های گونان و حتی الرژی نمایند. از این رو بحث نظافت مکانیزه مدرسه ها بسیار حائز اهمیت است و تمیز کردن و شستشوی منظم کف اینگونه اماکن بوسیله یک اسکرابر یا دستگاه کف شور می تواند از بروز انواع آفات و ویروس های خطرناک پیشگیری نماید.


دستگاه مناسب برای نظافت مکانیزه مدارس :

بعد از انتقال سریع  زباله ها به خارج از مدرسه ها و دبیرستان ها، مهمترین مرحله تمیزکاری استفاده از اسکرابر و یا زمینشوی صنعتی است که بهترین و مناسب ترین وسیله برای ایجاد یک محیط کاملا بهداشتی می باشد. این تجهیزات نظافتی براحتی جرم و کثیفی موجود در راهروها و کلاس های درس بویژه باکتری آنفوانزا را براحتی جمع کرده و از بین می برد. گاهی می توان از یک سوییپر برای جارو کردن حیاط مدرسه و دبستان و همچنین برای جاروب کردن زیرمیز و صندلی ها از یک جاروبرقی صنعتی استفاده نمائید. تا یک محیط مطمن برای دانش آموزان و شاگردن و کارکنان مدرسه بوجود بیاورید.