نظافت صنعتی داروسازی ها

نظافت در صنعت داروسازی

بحث نظافت و تمیز کردن داروسازی ها و مکانهای مشابه آن ها کار بسیار حساسی است زیرا که مسئله بهداشت محیط در مکانهای بهداشت و درمان دارای اهمیت زیادی است هستند افرادی که به دلیل بیماری مجبور به مصرف دارو و یا قرص و آمپول هستند و به قطعا جهت مداوا و بهبود سلامتی خود مجبور به استفاده از این مواد دارویی هستند. اگر چنانچه محیط تولید این داروها آلوده و غیر بهداشتی باشد فرد بیمار با مصرف این مواد به مشکلات بیشتری دچار شود، اگر سیر مراحل تولید آنها غیر بهداشتی باشد به طور قطع از سوی ارگان های متوالی بخش بهداشت محیط مورد مواخذه قرار خواهند گرفت و اجازه تولید و عرضه محصولات خود را نخواهند داشت از این رو باید جهت نظافت در صنعت داروسازی ها باید از یک سری دستگاه های نظافت مکانیزه مانند اسکرابر ، جاروبرقی صنعتی ، سوییپر و حتی پولیشر و... استفاده کنیم .


اسکرابر برای نظافت کف در صنعت داروسازی ها 

باید به این نکته توجه کنیم که یکی از اصلی ترین آلودگی های موجود در صنعت داروسازی ها، کف زمین در اینگونه اماکن است که بوسیله تردد نیروهای مستقر و پرسنل به سطح و کف چسبیده و ایجاد آلودگی های میکروسکوپی می نماید از این رو استفاده از اسکرابر آنتی باکتریال می تواند کمک شایانی به بحث نظافت و بهداشت محیط در این صنعت نماید زیرا که این زمین شوی صنعتی قادر است که بیش از 99% از آلودگی ها را در بیمارستان ها و مراکز دارو سازی از بین برده و محیطی عاری از باکتری و ویروس را به ما تحویل بدهند.


جاروبرقی صنعتی و نظافت در صنایع داروسازی و بیمارستان

یکی دیگر از اساسی ترین مشکلات بهداشتی در صنایع داروسازی وجود ریزگردها و گرد و غبارات بسیار ریز در اینگونه اماکن است که بسیار خطرناک و مضر هستند، زیرا که با چشم دیده نمی شوند که بوسیله جاروبرقی صنعتی و یا مکنده صنعتی جاروب می شوند. این گرد غبارات ممکن است ما تصور کنیم که زیاد مهم نیستند ولی برعکس می تواند در داروهای بسیار ریز و حساس تاثیر گذار باشند.